Reference

Reference 2018-09-10T15:49:15+00:00

Aktuální realizace

realizace: 2004

Plynová kotelna
objektu Policie ČR
Michálkovická 160

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídící systém AMIT (AMiRiS 99)

realizace: 2004

Plynová kotelna
výrobní haly firmy BLANCO
Chlebovice

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídící systém SIEMENS (RVA)

Úspěšné realizace

Ostrava
realizace: 2004
Plynová kotelna objektu Policie ČR Michálkovická 160

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídící systém AMIT (AMiRiS 99)

Frídek-Místek
realizace: 2004

Plynová kotelna
výrobní haly firmy BLANCO
Chlebovice

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídící systém SIEMENS (RVA)

Valašské Meziříčí
realizace: 2004
Regulace topných větví ZŠ Masaryková, ZŠ Vyhlídky, ZŠ Žerotínova, ZŠ Šafaříková

– realizace části elektroinstalace a MaR

– realizace části UT (dodavatelsky)

– řídicí systém SIEMENS (RVA)

– vzdálený dohled přes GSM

Ostrava
realizace: 2004
Regulace topných větví MŠ Lumumby,MŠ Vyškovická, MŠ Srbská

– realizace části elektroinstalace a MaR

– realizace části UT (dodavatelsky)

– řídící systém SIEMENS (RVA)

Ostrava
realizace: 2004
Solární systém – DD Novoveská

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídicí systém SIEMENS (PRU 10)

– napojeno na centrální dispečink firmy IGB Holding a.s.

Ostrava
realizace: 2004-2006
Solární systém – RD Jeseník,RD Ropice,RD Stará Bělá,RD Krmelín

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídící systém SIEMENS (RVA)

Ostrava
realizace: 2005
VZT pro galerii obrazů ul. Jurečková, Ostrava

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídicí systém SIEMENS (SYNCO)

VZT vytápění haly SHIMANO

Ostrava
realizace: 2005
VZT vytápění haly SHIMANO a řízení technologie chladící vody pro plynové pece

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídicí systém AMIT (AMiRiS 99,ART 267A)

VZT objektu sportovní centrum Bohumín

Bohumín
realizace: 2003
VZT objektu sportovní centrum Bohumín

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídící systém SIEMENS (RWP 80)

Kopřivnice
realizace: 2006
VS pro objekt ČD v Kopřivnice

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídicí systém AMIT (AMiRiS 99)

– napojení na centrální dispečink

VS pro objekt firmy SITA

Ostrava
realizace: 2005
VS pro objekt firmy SITA

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídicí systém AMIT (AMAP 99)

VS Pila Paskov,DPS Mongolská,VS Divadlo Krnov

Krnov
realizace: 2005
VS Pila Paskov,DPS Mongolská,VS Divadlo Krnov

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídicí systém SIEMENS (RVD)

– zakázky realizované pro firmu Cetetherm

Příprava TUV pro skotské střiky v areálu Státních lázní Karlova Studánka
Karlova Studánka
realizace: 2005
Příprava TUV pro skotské střiky v areálu Státních lázní Karlova Studánka

– realizace části elektroinstalace a MaR

– řídící systém SIEMENS (RWP 80)

– napojení na centrální dispečink